POSTKORT FRA VARDØ

 

Jeg samler postkort fra Vardø og har organisert dem i fire grupper:

 

 

Småformat før 1905. På de første postkortene var det kun anledning til å skrive adressen på forsiden, mens hilsen måtte skrives på bildesiden - som var baksiden. Som regel fylte ikke bildet hele siden, slik at det var plass til å skrive hilsen ved siden av bildet. Dissse kortene kjenner vi igjen på at addressesiden var udelt - dette gjaldt fram til 1905.

 

 

 

 

 

 

 

Småformat. Disse kortene var i bruk fra rundt 1905 og fram til rundt krigen. Størrelsen på disse kortene var ca. 7 x 14 cm. Det var nå tillatt å skrive hilsen på adressesiden og bildet fylte hele baksiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storformat sort/hvit. Etter krigen fikk postkortene A6-format eller storformat som vi også kaller dem. Alle kort er fotografiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storformat farge. Rundt 1960 blir alle kortene trykket i farger.