Posthistorie fra Vardø

 

PROVISORIER.

Da tyskerne trakk seg ut av Finnmark ble store deler av stedene og posthusene brent. Etter at russerne hadde frigjort Finnmark høsten 1944 kunne flere av postkontorene åpne - problemet var at det meste av utstyret var ødelagt. Dette løste man ved at posten brukte provisoriske annulleringer; håndannulleringer eller gummistempel.

 

De fleste annulleringene er fra 1945.