Posthistorie fra Vardø

Tilbakemeldinger mottas med takk på mail:

janlauridsen45@gmail.com

   

 

 

2. VERDENSKRIG I ØST-FINNMARK

 

Krigen

 

* Feltpostkontor.    I forbindelse med grensevaktstyrkene og mobiliseringen ble det opprette militære feltpostkontor på Nyborgmoen og Kirkenes.

 

* Postkontrollen i 1940.     Kontroll av all post i perioden 12. april - 26. juni 1940.

 

* Tysk feldpost.

 

* Provisorier i 1945.     Under tyskernes tilbaketrekking i 1945 ble det mest av Finnmark brent. Dette førte til at også postlokalene og utstyret gikk tapt. Da krigen var over startet poststedene opp igjen med det utstyret de hadde. Posten ble annullert med håndskrift og provisoriske gummistempler.

 

* Krigspost fra Vardø.     Av naturlige årsaker vil jeg gå litt mer i dybden på krigspost fra Vardø og nærområdene, dvs. Kiberg og Havningberg.