Posthistorie fra Vardø

Tilbakemeldinger mottas med takk på mail:

janlauridsen45@gmail.com

   

 

FELTPOSTKONTOR Nr. 15 NYBORG

Feltpostkontor Nr. 15 var i virksomhet på Nyborgmoen (i Nesseby) fra 29. januar til 18. juli 1940 i forbindelse med grensevaktstyrkene og mobiliseringen. Kontoret betjenete avdelingene fra Vestre Jakobselv til Tana.

 

Feltpostkotoret hadde to stempler.

FELTPOSTKONTOR Nr. 36 KIRKENES

Feltpostkontor Nr. 36 var i virksomhet i Kirkenes fra 29. januar til 27. juli i forbindelse med grensevaktstyrkene og mobiliseringen. kontoret betjente avdelingene fra Neiden til den russiske grensen.

 

Feltpostkontoret hadde to stempler.