POSTHISTORIE FRA FINNMARK

 

PREFRIM

 

Prefrim er perioden før frimerkene ble tatt i bruk 1. januar 1855. I Finnmark hadde 4 steder fått

tilsendt stempler til bruk på posten. Disse stedene var Alten, Hammerfest, Vadsø og Vardø. Her

er Vardø klart den mest sjeldne med kun 5 enheter registrert - grunnen til dette er at Vardø først

fikk sitt stempel på våren 1854, og dermed en kort bruksperiode.