Posthistorie fra Vardø

Posthistorien fra Finnmark omfatter det jeg kaller enringsstempelperioden fra rundt 1850 til rundt 1900-tallet; altså den perioden enringsstemplene ble brukt. Perioden omfatter også III-ringstemplene og håndskrevne annulleringer. Denne perioden kan helt klart kalles filateliens gullalder i Finnmark

 

POSTEN I FINNMARK FØR 1900 (I-ringsstempelperioden)

 

Stempler fra Finnmark:

 

    Prefrim. Prefrimperioden er bruken av stempler før frimerket ble innført 1. januar 1855.

   Riststempler. Da frimerkene ble innført 1. januar 1855 skulle frimerkene annulleres med et riststempel og i tillegg skulle konvolutten stemples med stedsstempelet oppe i høyre hjørne for å vis når brevet ble sendt.

Håndskrevne annulleringer (på enkeltmerker og brev)

   III-rings nummerstempler (på enkeltmerker og brev)

   Stedstempler

 

Poststeder i Finnmark:  

Poststeder i Finnmark (enringsstempler - dvs før 1900)

  

Postruter i Finnmark:

Postkart fra 1838

   Postkart fra 1884.

   Postruter i Finnmark 1885

 

Dampskipsruter:

  Nordlandsruten

   Østfinnmarkruten

   Hammerfest-Hamburgruten

Haparandaposten

 

Artikler:

 

*Posten i Øst-Finnmark rundt 1855   (Jan Lauridsen - BARENTS 2005)

*Et etterkravs verdibrev fra Finnmark til København 1909    (Trond Schumacher - Norsk Posthistorisk Selskap)

*D/S Nordlands fart og forlis på Østfinmarken vinteren 1892 - 93   (Trond Schumacher - Norsk Posthistorisk Selskap)

*Fra Bergen til Vardø via Tromsø og Alten 1855   (Trond Schumacher - Norsk Posthistorisk Selskap)