POSTHISTORIE FRA FINNMARK

 

III-RINGSSTEMPLER

 

III-rings nummerstemplene ble utsendt ifølge rundskriv av 28. juli 1856 og erstattet riststemplene som ble sendt inn til omgravering. Ved kongelig resolusjon av 29. september 1858 ble det bestemt at det skulle innføres summarisk kartering ved poståpneriene. Dette innebar at nummerstemplene skulle erstattes med datostempler. De fleste nummerstemplene gikk ut av bruk i løpet av 1859. Nummerstemplene var i bruk 2-3 år.

Korrekt behandling av brevene var at frimerkene skulle annulleres med nummerstempel i sort og at stedsstempel skulle settes oppe i høyre hjørne for å vise når brevet var sendt. Dette stempelet skulle være i blått. Dersom poststedet ikke hadde stedsstempel skulle det stedsstemples på første poststed det kom til.