Posthistorie fra Vardø

BYPOST

 

Posten kom til postkontorene og folk måtte i stor grad gå innom postkontoret for å spørre etter post.

 

Både Vardø, Vadsø og Hammerfest hadde byposter før århundreskiftet. W. B. Bøgh fikk i 1888 tillatelse til å starte byposter i alle de tre byene i Finnmark. Taksten for alle bypostene i Finnmark var den samme:

     2 øre for sirkulærer og korsbånd

     4 øre for brev

     8 øre for pakker under 1/2 kilo

     10 øre for pakker inntil 2 kilo

VARDØ BYPOST

 

Vardø Bypost åpnet 6. november 1893 og lukket 30. juni 1895. Motivet er en fembøring med fiskere. Merkene ble trykket i steintrykk i ark à 100 merker.

 

 

Den gang Vardø hadde egne frimerker.

Kristian T. Lorentzen

 

Tidligere så var det slik at Postverket kun hadde monopol på befordring av post mellom de enkelte poststedene. Det stod fritt til private interessenter å ta seg av den lokale postombæringen, vel og merke av post som var avsendt på stedet. Hvis et brev ble sendt fra Hammerfest til Vardø, ble det liggende på postkontoret i Vardø inntil mottageren tilfeldigvis kom forbi en dag og spurte om det var kommet noe til ham/henne i det siste. Postverket tok seg altså av postgangen mellom poststedene, men følte seg ikke forpliktet til å bære den innkomne post ut til mottagerne.

 

Postombæringen på det lokale plan kunne følgelig private firmaer, eller enkeltpersoner ta seg av, og den 31. desember 1887 søkte bokhandler W. B. Bøgh, Trondheim, om postautoritetenes tillatelse om å åpne byposter i Bodø, Levanger, Namsos, Steinkjer, Hammerfest, Vardø og Vadsø. Denne ansøkningen ble imøtekommet med ekspedisjon av 25. mars 1888. I Bodø lyktes det aldri å skaffe bestyrer, men på de øvrige stedene kom bypostene etter hvert i gang.

 

Vi kjenner ikke til hvem som var bestyrer i Vardø, men Vardø Bypost kom i hvert fall i gang fra 6. november 1893, da 4 frimerkeverdier ble utgitt. Verdiene 2, 4, 8 og 10 øre skulle dekke de viktigste takstene, som for øvrig var ens for alle Bøghs byposter.Bokhandelen til Bøgh i Trondheim førte lager av alle merker for de forskjellige byene, og utgav en egen prisliste med stykk, og partipriser for de enkelte sorter. Bøgh trykket merkene selv, for øvrig i steintrykk i ark à 25 (5x5). Motivet for Vardø vedkommende var en fembøring med fiskere, andre steder brukte man som oftes byvåpenet. Fargene var for 2 øres verdien brun, 4 øre rød, 8 øre lysegrå og 10 øre oransje.

 

Selv om et eller annet brev nok ble befordret, så var formålet med disse bypostene i første rekke retten til å utgi og selge frimerker. Som i Grimstad, Holmestrand, Kragerø og Mandal var det intet behov for byposter i de små byene. Brukte merker fra Vardø er derfor relativt sjeldne. Etterstempling av hele ark later ikke til å ha funnet sted i nevneverdig omfang; i den tiden byposten var i ”virksomhet, ble det nok derimot en del oppklebede enkeltmerker og serier stemplet uten motytelser i postal henseende.

VADSØ BYPOST

 

Vadsø Bypost åpnet 1. november 1893 og lukket 30. juni 1895. Motivet er same med rein og pulk. Merkene er trykket i steintrykk i ark à 100 merker.

 

HAMMERFEST BYPOST

 

Hammerfest Bypost åpnet 13. juli 1888 med den stedlige postmester G. Hagen som bestyrer. Postkassene ble tømt 2 ganger daglig. Byposten ble beordret lukket innen årets slutt, men dette ble ikke etterkommet i Hammerfest. Motiver er dampskip foran Nordkapp. Merkene er trykket i steintrykk i ark à 100.