Posthistorie fra Vardø

III-RINGS NUMMERSTEMPLER.

Riststemplene ble offisielt inndratt fra 26/1 1856. Som erstatning for disse ble det ifølge rundskriv av 28/7 1856, utsendt III-rings nummerstempler. Stemplene skulle brukes, med sort farge, til å annullere brevenes frimerker, mens poststedets stedsstempel skulle benyttes som sidestempel med blå farge. 29/9 1858 ble det vedtatt at alle III-rings nummerstempler skulle inndras, så bruksperioden var kun noe over to år.

Etter at III-ringsstemplene ble returnert i 1858/59 ble de best bevarte tatt vare på. Disse ble seinere sendt ut igjen og benyttet på reisende postekspedisjoner på tog og skip o.l.

 

Vardø sitt III-ringsstempel - 334 - ble brukt ombord på dampskipet DS GLOMMEN som gikk i rute mellom Kristiania og Fredrikshald. Stempelet var i bruk fra 1. juli 1884 til mai 1900.

   

334