Posthistorie fra Vardø

 

TANARUTEN

 

Tanaruten

 

Poståpnerier underlagt Vardø Postkontor som ble betjent av dampskip i Tanaruten:

 

SMELROR opprettet som poståpneri i 1900.