Posthistorie fra Vardø

PREFRIMSTEMPLER.

 

I Finnmark fikk fire av postkontorene/postekspedisjonene utlevert stempler før frimerkene ble innført 1/1 1855,

 

VARDØ (1854)

VADSØ (1852)

ALTEN (1848)

HAMMERFEST (1848)

 

 

PREFRIMSTEMPEL FRA VARDØ.

 

Det første datostemplet som Espe laget var til Vardø postaabneri. Det ble levert fra gravøren 28. mars 1854. Det ble sendt fra Christiania til Postexpediteuren i Alten samme dag:

 

"I anledning af Hr. Postexpediteurens Skrivelse til deptet for det Indre af 7. Januar sidstledes oversendes herved et brevstempel med tilhørende Tal til Brug ved Vardø Postaabnerie. Ligesaa følger en Flaske Stempelfarve.