Posthistorie fra Vardø

   

SYLTEFJORD.

 

Opprettet : 1872-03-01

Nedlagt : 1948-10-31

 

SYLTEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vardø prestegjeld og fogderi (senere Varanger), i Finmarken amt, under Vardø posteksp., ble fra 1872 underholdt fra mars t.o.m. mai måned. Sirk. 9, 25.3.1872.

 

Fra 1889 underholdt i tiden 1.4.--30.9. Sirk. 23, 13.10.1888.

 

Fra 1889 var det antakelig i virksomhet et brevhus (i ruten Vardø - Havningberg) med navnet SYLTEFJORD, i den tiden poståpneriet ikke ble underholdt.

 

Brevhuset nyttet trolig poståpneriets datostempel.

 

Brevhusstyrer:

(?) (?) (?) 1.3.1872.

Fhv. postass. Elias Olsen notert i 1889.

 

Fra 1890 var poståpneriet i virksomhet i 2. og 3. kvartal (dvs. i tiden april--september). Sirk. 32, 24.9.1890.

 

Fra 1892 ble det bestemt at poståpneriet skulle underholdes hele året , og brevhuset ble lagt ned. Sirk. 23, 12.9.1891.

 

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og kom igjen i virksomhet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

 

Poståpneriet SYLTEFJORD ble lagt ned fra 1.11.1948. Sirk. 41, 15.12.1948.

 

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1875.

 

Poståpnere:

H. Henriksen notert i 1872.

J. H. Henriksen notert 1873/74.

Skolelærer O. C. Sørensen i 1875/6.

Fiskerioppsynsbetjent Simonsen kst. 1877.

Ole P. Hansen 23.5.1877.

Fiskerioppsynsbetjent Hermand Wold notert i 1881/82.

Kjøpm. Peter Esbensen 1.3.1883--31.5.1887.

Seminarist M. Fuglevik midlertidig fra 1.4.1888, fast 1.2.1889.

Stasj.betj. Brenna kst. 18.5.1891.

E. Hallingstad kst. 11.7.1891.

Lærer Anton Larsen 18.7.1894.

Georg Hagerup Mikkelsen 15.1.1898.

Sersjant J. M. With 1.12.1898.

Sersjant E.J. Lebesby 1.10.1901.

Nicolai O. Pedersen 10.11.1902 (f. 1864).

Reidar Michelsen 1.10.1941 (f. 1897).

Arne Thoralf Svendsen midlertidig fra 30.6.1945, fast 1.12.1946 (f. 1894).

Fru Gudrun Michelsen midlertidig fra 1.5.1948.

 

I 1872 var poståpnerlønnen 1 Spd. pr mnd.

Årlig lønn fra 1875 var 15 Spd.,

1897 kr 260,-.