Posthistorie fra Vardø

   

HAVNINGBERG.

 

Opprettet : 1852-01-13

Nedlagt : 1991-12-31

 

HAMNINGBERG poståpneri, i Vardø prestegjeld, Varanger fogderi, under Vardø postdistr. (i Makur), ble ved Kgl.res. 13.1.1852 bestemt opprettet ved at det samtidig skulle igangsettes 6 ganger årlig postforbindelse fra mars til mai til "de ytre fiskevær mellom Hammerfest og Vardø eller Vadsø". Sirk. 10, 26.3.1852.

 

Poståpneriet fikk likevel navnet HAVNINGBERG. I en eldre poståpnerprotokoll er poståpneriet først nevnt opprettet i fisketiden fra 31.10.1857.

 

Navnet Makur ble ikke benyttet. Makur sees i eldre tid å være dampskipsanløpssted og først opprettet som poststed fra 15.4.1885. Se Makur.

 

Navnet HAVNINGBERG ble fra 1.10.1936 endret til HAMNINGBERG. Sirk. 34, 25.9.1936.

 

Grunnet krigshandlingene og evakuering av stedet var poststedet ute av virksomhet fra ultimo 1944, med ble gjenopprettet 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

 

Poståpneriet ble fra 1.11.1968 omgjort til sesongpoståpneri med sesong 1.5.--31.10. Sirk.2, 13.1.1969.

 

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble sessongpoståpneriet fra 1.11.1973 benevnt sesongunderpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av sesongpostkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

 

9959 HAMNINGBERG sesongpostkontor C i Vardø postområde ble nedlagt fra 1.1.1992. Ny postadresse: 9950 VARDØ. Sirk. 38, 20.12.1991.

 

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1864 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

 

(9959)

Poståpnere/styrere:

Den først kjente poståpner Reinholt Jacobsen er nevnt i 1857.

Gårdmann Bernt Chr. Grønvold nevnes i 1866.

Reinholt Jacobsen igjen fra 1.7.1867. Ble også styrt av hans enke fram til 1869.

Nils Hansen 1.1.1869.

Ds.eksp. Ingeborg Anna Hansen (Falstad) i 1876.

Frk. Agnete Hansen 1.11.1895.

Arne Hansen 28.2.1907 (f.1873).

Lilly Ingeborg Hanssen midlt. 8.8.1943, fast 1.5.1944 (f.1908).

(?) (?) (?)

 

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 6 Spd

1864 12 Spd

1871 24 Spd

1878 120 kr

1882 160 kr

1899 400 kr

1902 450 kr

1917 500 kr

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.