Posthistorie fra Vardø

POLARBIL

 

 

Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40.000 kroner. På selskapets konstituerende generalforsamling ble det valgt følgende styremedlemmer: Amtmann Rivertz, kjøpmann Grønvigh, dyrlege Aarnes, lensmann Ursfjord og Ole Erik Tapio. Som varamedlem valgtes: Kjøpmann Abrahamsen, lensmann Johnsen og distriktslege Grimsgaard. Første styremøte ble avholdt 7. januar 1921, hvor dyrlege Aarnes ble valgt til styreformann. Rutene gikk Vadsø-Tana via Smalfjord og Vadsø-Svartnes. Hver rute ble avviklet annenhver dag. Sjåførene kjørte 106 mil hver uke. Sjåfører var Gustav Junge, Edward Dahl, Nils Andersen, Knut Opdahl og Kasper Stok. Kontrollør var Jarl Eeck. Rutetidene og takstene var beskrevet i ruteheftet som var utsendt av “Verdens nordligste og længste Ruteautomobiltrafik”. Disse heftene inneholdte ikke bare tids- og stedsangivelser men også reiseskildringer, telefonkatalog for rutedistriktet og “Samisk Parleur”, norsk-samisk ordbok, som var et fint hjelpemiddel for tilreisende i møte med den lokale befolkningen.

 

Selskapets disponenter i tiden 1921-1976 har vært:

O. Hollum 1921-1959,

H. Sandvik 1925-1927 (driftsleder),

O.B. Vinje 1959-1963 og

T. Nordgård 1963-1976.

A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976.

 

 

Bussbilletter fra Polarbil:

 

 

 

 

Billett 10 øre

 

Billett 15 øre

 

Billett 25 øre

 

 

 

 

Billett 50 øre

 

Billett 1 kr.

 

Billett 2 kr.

 

Klippekort fra Polarbil:

 

Cirkulære fra Poststyret nr. 38 31. juni 1922

Under sommerpostgangen sendes post med A/S ”Polarbils” ruteautomobiler:

Fra Vadsø til Vestre Jakobselv, Mortensnes, Nesseby, Nyborg, Øvretana, Masjok, Norskholmen, Bonakas og Tana samt til Polmak, Karasjok, Smalfjord og Austertana mandag, onsdag og fredag kl. 8 1/2 fm. Retur de samme dager.

Til Polmak (over Øvretana) kun mandag og fredag.

til Karasjok (over Polmak) kun mandag

til Smalfjord og Austertana kun mandag og onsdag

Fra Vadsø til Kiby, Ekkerøy, Kiberg (ytre og indre) og Vardø (ferjeforbindelse) mandag, onsdag og fredag kl. 4 em. med retur de påfølgende dager. (2442 B)

 

Cirkulære fra Poststyret nr. 25 1925

Under sommerpostgangen sendes post med A/S ”Polarbils” ruteautomobiler:

Fra Vadsø til Vestre Jakobselv, Mortensnes, Nesseby, Nyborg, Øvretana, Masjok, Norskholmen, Bonakas og Tana samt til Polmak, Karasjok, Smalfjord og Austertana mandag, onsdag og fredag kl. 9 fm. Tilbake fra Tana de påfølgende dager kl. 8 fm.

Til Polmak (over Øvretana) kun mandag og fredag.

til Karasjok (over Polmak) kun mandag

til Austertana kun onsdag

Fra Vadsø til Kiby, Ekkerøy, Kiberg (ytre og indre) og Vardø (ferjeforbindelse) mandag, onsdag og fredag kl. 3 em. Tilbake fra Vardø (Bussesund) de påfølgende dager kl. 9 fm. (1611 B)

Cirkulære fra Poststyret Nr. 30 22. juni 1926

I sommertiden i år sendes post med a/s ”Polarbils” ruteautomobiler:

a) Vadsø – Tana. Fra Vadsø mandag, onsdag og fredag kl. 9 fm. om Vestre Jakobselv, Nesseby, Nyborg, Øvretanen, Masjok, Norskholmen, Bonakas og Smalfjorden. Til Polmak over Øvretanen mandag og onsdag. Til Karasjok og det finske poststed Utsjok over Polmak mandag. Tilbake fra Tana tirsdag, torsdag og lørdag kl. 9 fm. til korrespondanse med sydgående huirtigrute.

b) Vadsø – Bussesund – Vardø mandag, onsdag og fredag kl. 6 em. om Kiby, Ekkerøy og Indre Kiberg; tilbake følgende dager kl. 9 fm. (1666 B)

Cirkulære fra Poststyret Nr. 29 1928

Automobilpostførsel Vadsø – Tana, Vadsø – Bussesund – Vardø og i Sør-Varanger, sommersesongen 1928, utføres efter følgende ruteplan:

Vadsø – Tana, om V. Jakobselv

Lørdag 1. juni 1940 (Finnmarken)

Busselskapet «Polarbil» opplyser at bilruten Vadsø – Vardø vil starte i løpet av begynnelsen av neste uke. Veien over Domen er noe løs på et par steder, men ventes å tørke.

Onsdag 19. juni 1940 (Finnmarken)

Polarbils rute: Fra Vadsø mandag, torsdag og lørdag kl. 08.30 via mellomsteder. Fra Svartnes kl. 14.30. Fergen avgår de samme dager kl. 14 presis.