Posthistorie fra Vardø

I-RINGSSTEMPLER FRA VARDØ.