RUSSIA via VARDØ - eksponat.

 

Dette enrammes eksponatet viser postgangen mellom Nordvest-Russland og Norge som gikk via Vardø.