VARDØ BOKHANDEL.

 

POSTKORT FRA VARDØ

 

Småformat

 

 

Antall småformatkort er så omfattende, så kortene deles i to:

Del I - lokale utgivere fra Vardø (denne siden)

Del II - nasjonale utgivere

DESSEN. Dessen drev bok og papirhandel i Vardø rette etter århundreskiftet.

JØRGENSEN - Brødrene A. og E. J. B. Jørgensen ga begge ut postkort. De drev hhv. kiosk og Cafe & Spiseforretning i samme bygg som hotellet i Vardø

FOTOGRAF LARSEN. Larsen begynte å utgi egne postkort rundt 1910.

FOTOGRAF JACOBSEN. Olaf Jacobsen

ROSETH. Roseth drev en isenkramforretning

LIE. Andreas Lie

 

VARDØ SANITETSFORENING. Oskar Grasmo tok en del bilder som han lot Sanitetsforeningen lage postkort av.

 

ISAKSEN. Herbert Isaksen startet bokhandel

 

VARBERG. Knut Varberg var redaktør av avis.

 

ARNHEIM. Finn Arnheim

 

 

PRIVATE KORT. Etter århundreskiftet ble fotografering en populær hobby. Mange fremkalte fotopapir som hadde postkorttrykk på forsiden.

 

 

UKJENT. Vi har en rekke kort fra Vardø hvor utgiver ikke er angitt