POSTKORT FRA VARDØ

 

Småformat

 

 

Antall småformatkort er så omfattende, så kortene deles i to:

Del I - lokale utgivere fra Vardø

Del II - nasjonale utgivere (denne siden)

FREDRIKSSON. Utgiver av kort. Alle kortene nedenfor har samme motiv, men stammer fra forskjellige opplag.

MITTET. Norges største postkortforlag før krigen. Mittets småformatkort fra Vardø kan sorteres i fire grupper: Kort uten "Mittet", Kort trykket "Mittet" men uten nummer, Kort med nummer og Kort med nummer og hvit kant.

KKA. ....

H. A. .......

KRAUSSLICH. ......

NLR. Norsk Lystrykk

OHLSEN. .......

OLSEN BODØ. ........

SKANDINAVISK KUNSTFORLAG. ........

SKARBÖ. ........

SÖRÅ. ......

TRINKS. Egentlig ikke postkort, men kort utgitt til undervisningsformål.