POSTKORT FRA RUSSLAND

 

ARCHANGEL med rød tekst.

 

Alle seriene på denne siden er postkort fra Archangel med rød tekst og udelt bakside, dvs, at kortene er fra før 1905.

 

ARCHANGEL No 1.

Den første serien er fra Archangel med overskrift med store bokstaver og nummering. Undertekst er både på russisk og fransk. Fotograf er Jacob Leytsinger som også var borgermester i Archangel. Kortene ble utgitt i 1900 - 1901.

 

Archangel No 2

Neste serie er identisk med den over, men her er overskriften skrevet med små bokstaver og kortene er utgitt i 1902/1903